Večery s Kotlíkem

Pravidelné setkání, které je s velkou pravděpodobností nejstarším kontinuálně probíhajícím cyklem klubového pořadu v Blansku. Na začátku byl časopis Kotlík. Plný zpráv z oddílů, klubů a osad, zážitků z výprav a čundrů. Vycházel však jen čtyřikrát do roka. Proto přišel  nápad přenést atmosféru táboráků přímo do našeho města. Takto vznikl klubový pořad Večer s Kotlíkem. O program se od počátku staral Milan „Dany“ Daněk, který prozíravě zavedl foglarovský zvyk číslování jednotlivých pořadů. Pořad v průběhu let měnil prostory konání (Galerie, kino, Ulita) a částečně i programovou náplň, kdy ubylo muziky a náplní se staly zejména promítací večery fotografií z cest s komentářem. V současné době pořad probíhá jednou měsíčně (obvykle druhou středu v měsíci krom léta) v čajovně spolku Ulita Blansko, z.s.. Za jeho dramaturgií od roku 1993 vždy stáli členové Horizontu (po první stovce pořadů v dramaturgii Danyho, převzal organizaci Robert Šamonil a poté v roce 2013  bratři Hubertovi. Od roku 2020 se změnil   V roce 2020 jsme přijali nabídku, abychom ke stránce programového zabezpečení převzali i zabezpečení materiální a finanční. Toto jsme přijali jako novou výzvu, která  přinese i novou energii do dramaturgie pořadů. Naším cílem je pokusit se zaujmout a dosáhnout většího zapojení mládeže, od pouze cestopisné náplně zamířit více k neobyčejným příběhům a představení zajímavých osobností. Od v posledních desetiletích zaběhlé „přednáškové formy“ jsme tak přešli k moderovaným (nepopíraje inspiraci televizním moderátorem Karlem Šípem) komponovaným pořadům. K pestrosti by měla přispět i skutečnost, že post  dramaturga a moderátora nyní koluje mezi čtyřkou organizátorů: Milanem Daňkem, Lumírem Hubertem, Zdeňkem Špíškem  a Michalem Pekárkem. 

Trocha historie (převzato z tisku):  

“Na VEČERU S KOTLÍKEM č.1 hraje kapela Trní a v kalendáři se píše datum středa 9.12.1993. Příznivci písniček a dlouhejch cest se schází od té doby každý měsíc. Klubové večery se konají zpočátku v Galerii a pravidelně se střídá pořad hudební a o cestování. Jednou do roka pak výroční galapořad – festival GALAKOTLÍK, plný trampské muziky, jehož první ročník byl předem vyprodán a proběhl na Klepačově. Po vzniku Ulity, máme konečně své prostory, kam Večery s Kotlíkem neoddělitelně patří. Jen dramaturgie se trochu mění, už se nestřídá koncert a promítání, zůstáváme natrvalo u cestovatelských besed. Souvisí s tím i změna festivalu Galakotlík. Od roku 1998 se radikálně mění jeho program i název. Je tu první ročník Rajbas OUTDOOR Kotlíku, jehož název se časem změní na RAJBAS,  festival filmů, setkání a dobrodružství. Je bezva, že ani po létech neztratil atmosféru setkání lidí stejných zájmů. 

Vznik Večerů s Kotlíkem (psáno záměrně s vekým „K“) je spojen s vydáváním časopisu pro mládež. Vedle tištěné verze čtvrtletníku Kotlík vydávaným od očátku devadesátých let se klubový pořad stal jeho „živým vydáním“. Tehdy se vždy po měsíci pravidelně střídal program s náplní koncertů folkových, trempských a country skupin s programem cestovatelských besed. Místem konání bylo Kulturní středisko města Blanska. Dění kolem časopisu postupně zastínilo význam tištěného média a po sedmi létech bylo číslem 25 vydávání ukončeno. Klubové činnosti se dařilo a dosud daří podstatně lépe. Po získání vlastních klubových prostor v prvním patře kina došlo k významnému rozšíření programové nabídky pořadů. Na Ulitě se tradiční Večer s Kotlíkem stal pravidelně první středu v měsíci místem setkání příznivců cestovatelských promítání. Za zmínku stojí také skutečnost, že od počátku existence pořadu bylo připravováno výroční speciální galavystoupení. Tato postupně přerostla do rozměrů samostatných festivalů. Na Galakotlík navázal RAJBAS  s každoroční účastí několika stovek návštěvníků ze všech koutů Česka i Slovenska.“