2. etapa KOB 2022 Lazinovská

Neděle 22. května 2022, 11:00 hod.

Místo startu: Letovice, železniční stanice

GPS: 49.5567003N, 16.5711275E

Trasa je dlouhá 16,6 km

Je známo, že osídlení v údolí Křetínky podle historických pramenů se připomíná již v první polovině 11. století. Lazinov tedy lze považovat za starobylou obec, kde osídlení na tomto místě je již jistě tisícileté.  I název obce je odvozen od staročeského slova laz, označujícího obdělaná pole a pastviny na svazích kopců. Velikým zásahem do stavebního vývoje obce byla výstavba vyrovnávací vodní nádrže na Křetínce. Byla zatopena původní stará silnici mezi Letovicemi a Křetínem, osada Stavení, mlýn a níže ležící část obce.

mistopisy.cz, lazinov.cz

Popis trasy:

Startujeme před železniční stanicí  Letovice. Směr Meziříčko. Na dolním konci odbočíme vlevo do svahu. Ulice přechází vlevo do pěšinky a nad svahem po polní cestě ke zvonečku. 

Vpravo po polní cestě přetneme silnici a po necelých dvou kilometrech se napojíme na cyklotrasu 5161. Po ní do Vlkova.

U křížku kolem kapličky, stoupáme , údolím mezi loukami, později lesem, až doběhneme ven z lesa na náhorní rovinu. Vpravo po polní cestě a na křižovatce vlevo na cestu s ovocnými stromy. Dále je třeba mít pozorně nastudovanou mapu, cesta se několikrát rozdvojuje. Správná cesta nás přivede do Lazinova.

Zde se napojíme na červenou, proběhneme obcí a stále po značce přiběhneme zpět do Letovic na nádraží.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Soubor GPX na stáhnutí