Sázíme

Sázíme5.11.2018
 Cestujeme po světě a zapomínáme jaké poklady máme za humny. Tohle připomenutí patří do oslav 20 let života festivalu. Rozhodli se něco málo vrátit krajině kolem nás. Výzva „20 roků festivalu – 20 stromů pro Moravský kras“ zaujala a v neděli u Ždárského potoka nadšenci vysadili staré odrůdy jabloní a třešní, které byly objeveny při mapování tradičních ovocných odrůd v Moravském krasu. Kromě těchto byly vysazeny i dvě oskeruše, které se zde vyskytují velmi vzácně. Tato výsadba je pouze začátkem. Ve spolupráci se správou Moravského krasu jsou vytipovány další vhodné lokality. Stromy tak přibudou v Josefovském údolí, údolí Říčky, Jedovnicích, Rudici, Veselici, Krasové a Klepačově. Z původně plánované výsadby dvaceti stromů se díky nečekanému zájmu, vysadí stromů ještě víc. Završení akce proběhne 17. 11. 2018 v 15:00 v Blansku. Oskeruše najde své nové působiště na břehu Svitavy mezi budovou Úřadu práce a lávkou vedoucí na koupaliště.